Sorting String Arrays

deepak - Thu Feb 16 2012 08:23:13 GMT-0500 (EST)

Sort in Ascending order


java.util.Arrays.sort(arrayName);

deepak - Thu Feb 16 2012 08:25:01 GMT-0500 (EST)

Above Sort is case sensitive

Above Sort is case sensitive

deepak - Thu Feb 16 2012 08:25:20 GMT-0500 (EST)

Case Insensitive Sort


java.util.Arrays.sort(myArray, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);

deepak - Thu Feb 16 2012 08:27:43 GMT-0500 (EST)

Sort String Array in Descending Order


java.util.Arrays.sort(easyWords,Collections.reverseOrder());

deepak - Thu Feb 16 2012 08:28:48 GMT-0500 (EST)

Sort String array in order of String length


Arrays.sort(arrayName,new Comparator<String>()
{
   public int compare(String s1,String s2)
   {
    return s1.length() - s2.length();
      }
   }
);